Nová hrozba – manipulácia na sieti viedla k samovraždám tínedžerov.