Stanovy občianskeho združenia: Článok I. Názov a sídlo Názov: Stop nebezpečnej elektronickej komunikácii Sídlo: Tupolevova 4, 85 101 Bratislava                                              Článok II. Úvodné ustanovenia (1)   Združenia je výberovým, dobrovoľným, nepolitickým, záujmovým združením občanov podľa zákona o združovaní občanov. (2)   Registruje sa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako nezisková organizácia. (3)   Vo svojej činnosti sa […]

Viac →