1.Zamysli sa a stanov si pravidlá pre používanie internetu,  chatu, sociálnej siete – je to dôležité pre tvoju bezpečnosť a ochranu súkromia pred zneužitím osobných informácií. 2. Ak si zvolíš určité pravidlo – zásadu dodržuj ju! Ak ju chceš zmeniť dôsledne zváž pre a proti. 3. Urči si čas koľko budeš denne na internete – tak aby si […]

Viac →