Virtuálna komunikácia prostredníctvom komunikačných prostriedkov ako internet, či mobilné siete sa v dnešnom modernom technickom svete stáva čoraz dostupnejšia nielen dospelým, ale aj  deťom a mládeži. Deti a mládež sú pri používaní prostriedkov virtuálnej komunikácie technicky často krát oveľa zdatnejší ako ich rodičia. Komunikácia cez sociálne siete, resp. využívanie internetu prináša väčšiu dostupnosť informácií, no na druhej […]

Viac →