V rámci preventívno vzdelávacieho projektu OZ SNEK sme zrealizovali interaktívnu prednášku pre žiakov druhého ročníka Základnej školy na Vazovovej ul. v Bratislave. Prednáška bola zameraná na bezpečné používanie elektronických komunikačných prostriedkov a ochranu detí pred kyberšikanou a zneužívaním. Deti boli veľmi vnímavé a aktívne. Ocenil som, že časť z nich už rozoznala riziká […]

Viac →