Dlhodobé   trendy v spoločnosti signalizujú  nárast rizikového správania sa užívateľov virtuálneho komunikačného prostredia, cestou internetu,  rôznych sociálnych  ako aj telekomunikačných sietí s využitím mobilných komunikačných prostriedkov. Nebezpečná komunikácia nie je problémom našich susedov, Európy či iných kontinentov,  ale vzhľadom na rozvoj internetu, jeho dostupnosti, technický vývoj prostriedkov na jeho využívanie, je problémom, ktorý začína výrazne […]

Viac →