Do projektu zosieťovania mimovládnych organizácií sa zapojilo 17 subjektov.